אישורים תעודות

אישורים תעודות הסמכה 

 

 *רישיון מוסמך לעסוק ברפואה משנת 1985.

 אשר ניתנה לד''ר צחי שלקוביץ על ידי משרד הבריאות בישראל.

 

 *קבלת תואר מומחה לרפואת עור משנת 1993.

 תעודה  אשר ניתנה לד''ר צחי שלקוביץ על ידי משרד הבריאות

*תעודת הסמכה שניתנה לד''ר צחי שלקוביץ על ידי אוניברסיטת תל אביב.

 תכנון ניהול וביצוע מחקר קליני .