טיפול בהזעת יתר

טיפול בהזעת יתר >>

הזעת יתר הינה מצב בו קיימת בגוף, באופן כללי או ממוקד, הפרשת יתר של זיעה. מכיוון שהמצב סובייקטיבי

מיסודו ,הוא הוגדר מספרית- לצורכי מחקר- כמצב בו קיימת יצירת זיעה בכמות העולה על 100 מיליגרם במשך 

5 דקות מבית שחי אחד.

 

קרא עוד...